RODO – Klauzula Informacyjna Gabinetu Psychoterapii Online

 

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rade (UE) 2016/679 z 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marlena Woszczyk prowadząca Gabinet Psychoterapii Online Psychomental, z siedzibą w Warszawie, przy ul.Przedpole 9/39

W sprawach związanych z Pani/Pana danymi, w tym realizacji swoich praw proszę

kontaktować się na adres e-mail: uzupełnić

 

  1. Dane będą przetwarzane celem świadczenia usług psychologicznych i psychoterapeutycznych (konsultacja psychologiczna, interwencja kryzysowa, psychoterapia,) na podstawie umowy (artykuł 6 RODO ust.1b) – dane zwykłe tj. imię i nazwisko, numer telefonu, ewentualnie adres e-mail, login lub ewentualnie na potrzeby klienta (wystawienie rachunku lub zaświadczenia o korzystaniu z pomocy psychologicznej), adres zamieszkania czy numer pesel; i/lub na podstawie zgody (artykuł 9 RODO ust. 2a) – dane wrażliwe tj. dane o stanie zdrowia, leczeniu farmakologicznym, pochodzeniu, rodzinie, pracy, itp.; i/lub żywotnego interesu klienta (artykuł 9 RODO ust. 2c).

 

  1. W celu prawidłowej realizacji usług Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane (na podstawie umów powierzenia) następującym podmiotom:

 

księgowej – w razie konieczności wystawienia rachunku

bankowi – w razie opłat w formie przelewów bankowych

hostngowi – w razie kontaktu e-mailowego

portalowi społecznościowemu facebook – w razie kontaktu poprzez fan page

innym komunikatorom – w razie kontaktu poprzez www

superwizorowi – w przypadku potrzeby poddania superwizji procesu terapeutycznego

 

  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

  1. Dane osobowe przetwarzane będą w okresie niezbędnym do realizacji Państwa obsługi oraz w zgodzie z wymogami prawa.

 

  1. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Prawo dostępu do treści swoich danych nie dotyczy notatek własnych terapeuty.

Są one chronione tajemnicą przedsiębiorstwa i służą one wykonawcy usługi do jej rzetelnej realizacji.

 

  1. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność w prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

  1. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek w przypadku ich niepodania nie będziemy w stanie świadczyć Państwu usług.

 

  1. Nie podlegają Państwo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.