Psychoterapia online

Psychomental to gabinet psychoterapii online, w którym pracujemy w oparciu o nurt poznawczo-behawioralny (ang. Cognitive Behavioral Therapy – CBT).

Naszym celem jest poprawa jakości życia i zdrowia osób, które się do nas zgłaszają, a skuteczność CBT w leczeniu jest dowiedziona wieloma badaniami empirycznymi w terapii zaburzeń psychicznych definiowanych przez DSM-V oraz ICD-10

„Psychoterapia jest leczeniem biologicznym, terapią mózgu. Skutkuje ona trwałymi, możliwymi do zbadania, fizycznymi zmianami w mózgu, podobnie jak proces uczenia się”

Eric Kandel-neurobiolog. Laureat Nagrody Nobla z medycyny 2000.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna

blank

Psychoterapia poznawczo-behawioralna zakłada, że poprzez zmianę dezadaptacyjnego (nieprawidłowego, rodzącego dyskomfort) sposobu myślenia można uzyskać zmianę nastroju i zachowania.

Terapeuta stosuje odpowiednio zaplanowane i dobrane do potrzeb pacjenta/klienta techniki CBT aby pomóc mu  zweryfikować  własne wzorce myślenia, a także zastąpić te „pułapki myślenia” bardziej realistycznymi i efektywnymi przekonaniami. To prowadzi do zwiększenia tak zwanej elastyczności poznawczej (zdolności przystosowania się do zmieniających się warunków środowiska – aktualizowania posiadanej wiedzy, przełączania uwagi między procesami, dostrzegania zależności i dostosowywania myślenia do tego, co jest nam prezentowane.)

Dzięki temu zmniejsza się  dyskomfort  pacjenta/klienta co w połączeniu z planowaniem cotygodniowych prac osobistych oraz opracowywaniem nowych reakcji, sprzyja wyeliminowaniu samoograniczających czy szkodliwych zachowań, które powodują cierpienie lub utrudniają funkcjonowanie.

Terapia poznawczo–behawioralna pozwala zastąpić nieadaptacyjne sposoby radzenia sobie, myślenia, odczuwania i zachowania,  na bardziej użyteczne, funkcjonalne i najprościej mówiąc zdrowe reakcje.  CBT zakłada, że nasze sposoby reagowania myślami, uczuciami i zachowaniami zostały wyuczone w procesie rozwoju oraz doświadczeń jednostki, a co za tym idzie- możliwe jest oduczenie się ich lub nauczenie się nowych sposobów funkcjonowania.

Dla kogo?

Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest skuteczna m.in. w leczeniu takich zaburzeń jak:

  • zaburzenia nastroju (depresja, dystymia, choroba afektywna dwubiegunowa, cyklotymia i inne);
  • zaburzenia lękowe (PTSD, zespół lęku uogólnionego, OCD, fobie swoiste, napady paniki, agorafobia, hipochondria i inne);
  • zaburzenia osobowości;
  • uzależnienia;
  • zaburzenia odżywiania (anoreksja, otyłość, bulimia i inne);
  • schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne;

Oprócz tego CBT wykorzystuje się w interwencji kryzysowej, psychoterapii par, w radzeniu sobie ze stresem, wypaleniem zawodowym i w wielu innych problemach, którymi nieustannie zaskakuje nas życie.

„Nie można zatrzymać fal, ale można nauczyć się surfować.”

Jon Kabat-Zinn

Nasze specjalizacje

Oprócz standardowych technik i założeń psychoterapii poznawczo-behawioralnej korzystamy również z Terapii Schematów (Young), której podstawowym celem jest pomoc osobom dorosłym w zaspokojeniu potrzeb, które nie zostały zaopiekowanie w dzieciństwie.

Wykorzystujemy też psychoterapię trzeciej fali CBT, czyli terapię poznawczą opartą na uważności (Teasdale,Segal), odnosimy się do metod terapii opartej na Akceptacji i Zaangażowaniu (ACT, Hayes), posługujemy się protokołami Dialektycznej Terapii Behawioralnej (DBT, Linehan).

Dlaczego psychoterapia online?

blank

Sesje z psychoterapeutami przez internet cieszą się  coraz większym zainteresowaniem z wielu powodów. Obecnie coraz więcej badań podaje, że nie ma różnic w efektywności leczenia wielu zaburzeń, pomiędzy terapią stacjonarną  a internetową. Oczywiście każdego zachęcamy do osobistej refleksji i rozważenia „za i przeciw” sesjom w gabinecie stacjonarnym oraz internetowym, niemniej świadomi skuteczności oraz zwyczajnie wielu korzyści, które niesie korzystanie z usług online, polecamy spróbować i przekonać się osobiście, czy taka forma terapii Państwu odpowiada.

Spotkania online zmniejszają czas poświęcany na dojazdy. Sesje z naszymi psychoterapeutami zapewniają anonimowość, bezpieczeństwo oraz komfort w zaciszu własnego domu. Jesteśmy zobowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej i zapewniamy pełną poufność.

Z naszych usług korzystają Polacy tymczasowo przebywający na emigracji lub na stałe mieszkający za granicą. Są to osoby z Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemiec, Szwecji, Francji i innych europejskich państw, ale też z USA czy Australii.

Nasi klienci podkreślają często, że mimo znajomości wielu języków, o osobistych problemach wolą rozmawiać po Polsku i świadomie szukają wsparcia online.

Zgłaszają się do nas również osoby z miejscowości, w których zwyczajnie brakuje specjalistów, lub mają ograniczone możliwości przemieszczania się ze względu na niepełnosprawność, ale też takie, które dużo podróżują i nie są w stanie spotykać się regularnie, o stałych porach.

blank

Nasza praca udowadnia, że internet nie jest przeszkodą w nawiązaniu dobrej relacji terapeutycznej.

Ta z kolei, w połączeniu z sojuszem terapeutycznym, czyli współpracy klienta i terapeuty we wspólnym osiąganiu celów oraz odpowiednio dobranymi technikami psychoterapii, potrafi przynieść wspaniałe efekty.

Umów się na wizytę

Skorzystaj z naszego kalendarza zapisów