Sobiesław Zakrzewski

Psycholog, Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Po 4-letnim Szkoleniu Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej oraz po Szkole Specjalistów Psychoterapii Uzależnień w Broku .

Specjalizujący się głównie w pracy terapeutycznie z osobami doświadczającymi problemów lękowych (napady paniki, lęk społeczny, lęk uogólniony, fobie, PTSD), a także osobami doświadczającym długofalowego stresu i kryzysów życiowych. Specjalizuje się również w pracy z osobami uzależnionymi oraz szkodliwie używającymi substancji psychoaktywnych.

Prowadzi terapie indywidualne i grupowe, których celem jest zrozumienie oraz wspólne wypracowanie pożądanych zmian w sposobach myślenia, odczuwania i działania.

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu SWPS.

Praktykę kliniczną zdobywał  pracując kilka lat w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Aktualnie prowadzi prywatną praktykę i czasami współpracuje przy badaniach klinicznych związanych z psychoterapią.

Uczestnik szeregu specjalistycznych warsztatów i konferencji, członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Association for Contextual Behavioral Science.

Zapraszam,

blank

sobieslaw@psychomental.pl

 
Umów konsultację